5. januar 2009

Det har skjedd noe veldig,veldig trist :-(

R.I.P VIBBI

Hun døde inatt:
5.Januar 2009
Hun ble "bare" 6 år gammel..
Etterlatte seg seg en sønn med navn Lenny <3